Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH gồm những gì ?

Giám đốc ngu thì phải thay đó là điều chắc chắn và những thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH là gì các bạn có thể tham khảo chi tiết trong bài viết này

Ngày đăng: 09-06-2017

2528 Lượt xem

Giám đốc công ty luôn là người có trách nhiệm lớn trong việc vận hành công ty. Đối với các công ty tnhh thì có thể là người đại diện trước pháp luật của công ty. Tuy nhiên nếu giám đốc công ty không hoàn thành công việc được giao thì sự thay đổi là cần thiết. Và sự thay đổi này cần đáp ứng được những yêu cầu của pháp luật. Vậy thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH gồm những gì? Bạn có thể tham khảo qua bài viết dưới đây.

thủ tục thay đổi giám đốc công ty

 

Nhiệm vụ của giám đốc công ty

Giám đốc công ty có thể là người quản lý công ty, đại diện pháp lý của công ty do chủ sở hữu công ty, hội đồng quản trị lựa chọn. Đối với người làm giám đốc công ty kiêm luôn nhiệm vụ người đại diện pháp luật thì cần phải khai báo với cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi hồ sơ của công ty.

 

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH gồm

  • Tên doanh nghiệp, mã số thuế, mã số doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu không có các điều kiện trên.  
  • Họ, tên, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.
  • Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Đọc thêm hội đồng thành viên là gì
  • Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty, Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty. Đọc thêm điều lệ công ty là gì
  • Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên, quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
  • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ doanh nghiệp.

Chức vụ Giám đốc luôn ảnh hưởng rất lớn đến công việc và sự phát triển của công ty TNHH. Chính vì vậy một khi đã quyết định thay đổi người chủ sở hữu cần nắm rõ được thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH sao cho chính xác theo quy định của pháp luật. Và phải khai báo rõ ràng với các cơ quan có thẩm quyền khi đăng ký thành lập doanh nghiệp để có thể đối chiếu hồ sơ được hoàn chỉnh nhất.

Giới thiệu dịch vụ thành lập công ty gấp rẻ chất

 Tham khảo list bài viết tư vấn thành lập công ty TNHH và nhận tư vấn.