Mẫu đề án thành lập công ty TNHH

Đối với các dự án lớn liên quan tới nhiều cơ quan xét duyệt thì cần phải có mẫu đề án thành lập công ty TNHH để có thể tham khảo sau đó mới có phương hướng để thực hiện chính xác đề án đó

Ngày đăng: 10-08-2017

1547 Lượt xem

Đề án là toàn bộ ý kiến có hệ thống về những công việc nào đó cần làm, được nêu ra để thảo luận, thông qua và xét duyệt. Dưới đây là một  mẫu đề án thành lập công ty TNHH  điển hình là công ty quản lý nợ và khai thác tài sản tiên phong.

Đây là tóm tắt ,bản đầy đủ ở cuối trang.

mẫu đề án thành lập công ty tnhh

mẫu đề án thành lập công ty tnhh

Link tải : mẫu đề án thành lập công ty TNHH quản lý nợ tiên phong

 

Mẫu đề án thành lập công ty TNHH dịch vụ giúp việc theo giờ Home helpers tải tại đây

Đề án này trình bày các vấn đề như sự cần thiết phải thành lập công ty TNHH, thông tin về chủ đề dự án, tình hình công ty, tổ chức thành lập, phạm vi hoạt động của công ty, kế hoạch kinh doanh , các rủi ro và cuối cùng là kết luận.