HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 2017

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên 2017 là rất cần thiết vì những điều chỉnh trong luật doanh nghiệp mới nhất có thể gây nhiều khó khăn cho những người không chuyên làm hồ sơ

Ngày đăng: 26-07-2017

692 Lượt xem

Trình tự thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên 2017

Bước 1: Cơ quan quản lý kinh doanh tiếp nhận hồ sơ:

Các công dân, tổ chức có nhu cầu đăng kí kinh doanh sẽ nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Sở kế hoạch và đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đồng thời sẽ trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2:  Sở kế hoạch và đầu tư sẽ tiến hành giải quyết hồ sơ:

Nhiệm vụ này đươc Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ đồng thời phải xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết để tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Phòng đăng kí kinh doanh cũng phải hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ đăng kí kinh doanh cho công ty và chuyển hồ sơ đó cho Bộ phận một có nhiệm vụ liên quan để trả cho công dân, doanh nghiệp đó.

Bước 3: Phòng đăng kí kinh doanh sẽ trả kết quả giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp đăng kí.

Công ty THHH một thành viên sẽ nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận có nhiệm vụ giải quyết công việc này

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 2017

thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên 2017

Thành phần hồ sơ thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên 2017

Công ty THHH một thành viên sẽ chuẩn bị cho mình đầy đủ các thông tin cần thiết để có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh nộp cho cơ quan quản lý kinh doanh bao gồm

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.
  • Điều của lệ công ty
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.
  • Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu đi kèm trong trường hợp cần thiết bao gồm:

Các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân.

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác,

Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tạ Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu trong trường hợp chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

 

Thời hạn giải quyết

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Đó chính là : Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 

Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị

  • Bản sao (chứng thực tại UBND Phường) chứng minh thư nhân dân hoặc là Hộ chiếu còn hiệu lực
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với đối với thành viên là tổ chức.
  • Nếu thông tin có sự sai lệch với Hộ khẩu thì có thêm bản sao (công chứng) hộ khẩu.Trong trường này phòng đăng kí kinh doanh sẽ tiến hành việc kiểm tra.
  • Hồ sơ chứng minh địa điểm được phép sử dụng hợp pháp (sổ đỏ, hợp đồng thuê nhà); (nếu đặt in hóa đơn VAT