Bảng so sánh các loại hình công ty theo luật doanh nghiệp 2014 bao gồm các loại hình như TNHH 1 thành viên, TNHH 2 thành viên, công ty hợp danh, công ty cổ phầndoanh nghiệp tư nhân. Đây là bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí đặc trưng và cơ bản nhất để các bạn nắm bắt kịp thời sự thay đổi của luật DN 2014, có hiệu lực vào đầu tháng 7 năm 2015 thay thế cho luật DN 2005 , bộ luật này có rất nhiều điểm mới mà cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp cần phải nắm trước khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp.

so sánh các loại hình công ty so sánh các loại hình doanh nghiệp
so sánh các loại hình doanh nghiệp

Bảng so sánh các loại hình công ty